Translation Services

If you need translation services please contact 503-825-5480


إذا كنتم بحاجة إلى خدمات الترجمة للغة العربية ، فالرجاء ترك بريد صوتي على الرقم 6336-825-503 وسنعاود الاتصال بك لاحقاً.


如果您需要中文翻译服务,请留言到503-825-6334,我们将回复您的电话。


Kung kailangan ninyo ng tagapagsalin sa wikang Filipino, magiwan lang po kayo ng mensahe sa 503-825-6333 at sasagutin namin ang inyong tawag.


만약에 한국어 통역 서비스가 필요하시다면, 503-825-6332로 전화하셔서 메세지를 남겨 주시면 저희가 전화를 드리겠습니다.


اگر به مترجم فارسی زبان احتیاج دارید لطفا با شماره تلفن ۶۳۳۵ ۸۲۵ ۵۰۳ تماس بگیرید و پیام بگذارید . ما با شما تماس میگیریم.


Если вам нужны услуги по переводу на русский язык, оставьте голосовое сообщение по номеру телефона 503-825-6337, и мы вам перезвоним.


Si usted necesita servicios de interpretación en Español, por favor deje un mensaje de voz al 503-825-5480 y le regresaremos la llamada..


Nếu quý vị cần dịch vụ thông dịch cho người Việt, xin vui lòng để lại thư thoại tại số 503-825-6331 và chúng tôi sẽ gọi lại cho quý vị.